Ekonomisk trend

Att spara i aktier är en ganska populär sparform. Dels tycker många människor att det är kul med att lära sig hur börsbolag fungerar, och dels är det ett bra sätt att kunna få igång ett eget sparande och få avkastning. Man kan också ha möjlighet att påverka bolagets framtid i och med sitt aktieinnehav.

För att få ett bra grepp om aktiemarknaden och hur man bäst kan nyttja den till sitt eget sparande, är det viktigt att skaffa sig information om detta. Säkerligen många människor tycker att aktiemarknaden och att spara i aktier verkar vara krångligt och osäkert. Men så behöver det inte vara.

Kort om aktier

En aktie är helt enkelt en ägarandel i ett bolag, du blir alltså en delägare, och har får därigenom rätt till eventuell utdelning från vinsten i bolaget samt även ger rätt att rösta på årsstämman. Avkastningen innebär både aktieutdelning och värdestegring, men innebär också risken för att förlora kapitalet, antingen hela eller delar av det.

Aktiebolag kan vara privata eller publika, där de sistnämnda säljs till allmänheten. Dessa bolag finns inom många olika områden och branscher, och det är alltid en fördel om du investerar i aktier inom de områden som du är intresserad av. Det finns också många olika slags aktier, till exmpel värde- och tillväxtaktier.

Du måste ha ett konto för att kunna handla

För att kunna handla med värdepapper och därmed spara i aktier, behöver man ha ett konto för det som ibland också kallas för förvar eller depå. Det finns två olika typer av depåer: traditionella depåer samt investeringssparkonton. När du handlar med värdepapper, oavsett vilken typ av värdepapper och oavsett om du köper eller säljer, får du betala en avgift, en så kallad courtageavgift till banken, nätmäklaren eller fondkommissionären.