Ekonomisk trend

Brandsäkerhet med rökdetektor

En rökdetektor varnar tidigt vid misstänkt brand eller rökutveckling och är också den vanligaste typen av brandvarnare i våra hem. Statistik har visat att vid närmare 60% av dödsbränder har ingen brandvarnare funnits, en siffra som enkelt skulle kunna minskas om fler installerade rökdetektorer i sina hem. Att sätta in…

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsnamn på olika slags handlingar som det går att handla med eller omsätta på en marknad, alltså en andelsrätt eller en fordran. Det finns olika typer av värdepapper som till exempel aktier, obligationer, fondandelar, optioner och konvertibla skuldebrev. Syftet med värdepapper och investeringen i dessa är att…