Ekonomisk trend

Om

Denna sida rör finans och ekonomiska aktiviteter. Det finns information som rör såväl investeringsstrategier som företagsplanering. Här försöker vi ta upp ämnen som är intressanta för alla med vårt intresse. Välkommen till en sida om ekonomi sett ur ett professionellt spektrum av intressanta frågor.