Ekonomisk trend

Då kan du behöva hjälp vid familjerätt

Då kan du behöva hjälp vid familjerätt

Då kan du behöva hjälp vid familjerätt

Det finns tillfället i livet då bästa steget är att kontakta en advokat. Oavsett om man som parter i målet är ense eller oense finns fördelar att låta proffs reda ut vad som gäller juridiskt och hur eventuella avtal ska skrivas. Följande tillfällen nämns av en advokatbyrå som är verksam i Stockholm, som du även kan besöka här.

Äktenskapsförord – för att hålla isär egendomen

När två personer gifter sig räknas all egendom som gemensam. Men det finns tillfällen då man inte vill ha denna gemensamma fördelning. Exempel kan vara om en person äger en lägenhet i centrala Stockholm som är värd 4 miljoner. En lägenhet som gått i arv inom samma släkt under många decennier. Om parten dör skulle lägenheten tillfalla den andra parten om inte äktenskapsförord upprättas. Äktenskapsförord är en av de vanligare ”avtalen” som skrivs inom familjerätt.

Samboavtal – För ett tryggare förhållande

Samboavtal har en liknande funktion som äktenskapsförordet även om det finns vissa olikheter. Avtalet påvisar vad som händer om paret går skilda vägar. Detta gällande äganderätten till olika saker, lägenhet, bil osv. Det går därmed att gå runt gällande lagstiftning kring samboende. Men det krävs då ett avtal som intygar detta.

Bouppteckning – Vid livets slut

Vid dödsfall finns två avtal, inom familjerätt, som gäller. För det första testamentet, som påvisar hur egendom ska fördelas och för det andra bouppteckningen som påvisar vad man äger. De allra flesta låter en jurist ta över detta ärende för att bouppteckningen ska bli helt korrekt samt att testamentet enbart följs om det är juridiskt korrekt.

Vårdnadstvist – Var ska barnen vara?

Om föräldrarna flyttar isär uppstår alltid frågan om var barnen ska bo samt hur stort umgänge den andra föräldern ska få. Målet är generellt att det ska vara delad vårdnad mellan föräldrarna vilket även är grunden för advokaten som driver frågan. Man kan även söka hjälp inom kommunen för att få stöd inom familjerätt och vad man som förälder har rätt till. De flesta kommuner erbjuder gratis samtalshjälp så att man tillsammans ska kunna hitta en lösning. (Se exempel Stockholm.se)

Men kommer man inte överens kommer frågan avgöras i en domstol. Även i detta fall är det viktigt att ha en jurist med sig för att avgöra hur frågan ska läggas fram för domstolen.