Ekonomisk trend

Därför kan du vilja skaffa LEI-kod

Därför kan du vilja skaffa LEI-kod

Därför kan du vilja skaffa LEI-kod

När det kommer till finansiella transaktioner står ofta säkerhet, öppenhet och effektivitet i fokus. Ett verktyg som har blivit alltmer centralt i detta sammanhang är LEI-koden, eller Legal Entity Identifier som den också heter. Men varför skulle du då vilja skaffa LEI-kod, och varför är den så viktig? Fortsätt att läsa för att få svaret på denna viktiga fråga!

Vad är detta för kod?

En LEI-kod är en unik alfanumerisk kod som är 20 tecken lång. Den används för att identifiera juridiska personer som är aktiva på finansmarknaderna. Man kan tilldelas en sådan här kod av särskilda organisationer som har godkänts för detta ändamål. Den är tänkt att erbjuda en standardiserad metod för att identifiera juridiska personer på ett globalt plan.

Varför skulle jag vilja skaffa en LEI-kod?

Det kan finnas flera olika skäl till att du kan vilja skaffa LEI-kod:

  • Ökad transparens. Dessa koder gör det enklare att spåra juridiska personers transaktioner över gränser och marknader. Därmed skapas en ökad transparens och risken för bedrägerier och penningtvätt minskas.
  • Förenklad rapportering. För företag som deltar i finansiella transaktioner kan det vara tidskrävande och komplicerat att uppfylla alla rapporteringskrav. Med hjälp av en sådan här kod blir dock rapporteringen enklare och mer standardiserad.
  • Regler och krav. I vissa jurisdiktioner och för vissa typer av transaktioner är det helt enkelt ett lagkrav att ha en LEI-kod. Att inte ha en sådan kod kan leda till att transaktioner inte kan genomföras eller att det uppstår juridiska komplikationer.
  • Riskhantering. För finansiella institutioner erbjuder dessa koder en enklare och mer effektiv metod för riskbedömning av juridiska personer och deras affärsrelationer.

Hur skaffar man en sådan här kod?

Om ditt företag eller din organisation är involverad i finansiella transaktioner är sannolikheten stor att du kan behöva lägga vantarna på en egen LEI-kod. För att skaffa dig en sådan här kod bör du vända dig till en godkänd LEI-utfärdande organisation. Processen innefattar att du fyller i relevanta formulär och betalar en avgift. När detta är klart får du en kod som är giltig i ett år och som därefter behöver förnyas.