Ekonomisk trend

Hur företag kan redovisa sina tillgångar

Hur företag kan redovisa sina tillgångar

Anskaffningstillgångar är en viktig del av företagens ekonomiska styrning. De är tillgångar som används för att generera intäkter över en längre tid och är avsedda att användas under en längre tid än ett år. De kan vara materiella eller immateriella och skiljer sig från omsättningstillgångar som förväntas omvandlas till likvida medel inom de närmaste 12 månaderna. I denna artikel kommer vi att titta närmare på vad en anskaffningstillgång är och hur den redovisas.

Vad är en anskaffningstillgång?

En anskaffningstillgång är en tillgång som används för att generera intäkter över en längre tid. Tillgångarna kan vara materiella, såsom byggnader, mark, utrustning eller fordon, eller immateriella, såsom patent, varumärken eller licenser. Anskaffningstillgångar ägs eller kontrolleras av företag och är avsedda att användas under en längre tid än ett år. De skiljer sig från omsättningstillgångar som förväntas omvandlas till likvida medel inom de närmaste 12 månaderna, samt från lagertillgångar som förväntas användas upp eller förbrukas inom kort.

Hur redovisas anskaffningstillgångar?

Anskaffningstillgångar redovisas i företagets balansräkning och tas upp till anskaffningsvärdet. Anskaffningsvärdet inkluderar alla kostnader för att förvärva eller tillverka tillgången och göra den redo för användning. Detta innefattar kostnader som är direkt hänförliga till förvärvet eller tillverkningen av tillgången, såsom inköpspris, leveranskostnader och installationskostnader. Om en anläggningstillgång förvärvas från en annan part, ska tillgången tas upp till dess inköpspris plus andra utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Exempel på sådana kostnader kan vara kostnader för att ställa iordning en plats eller ett område där tillgången ska installeras eller uppföras, leverans- och hanteringskostnader, konsultkostnader som arkitekt-, ingenjörs- och juristtjänster samt lagfart. Varurabatter och bonusar dras av från anskaffningsvärdet. Om en anläggningstillgång tillverkas av företaget självt, ska tillgången tas upp till dess anskaffningsvärde, som inkluderar alla direkta tillverkningskostnader.

Rådfråga en byrå

BQ Redovisning är en erfaren och kundanpassad redovisningsbyrå med bas i Stockholm. De är specialiserade på att erbjuda skräddarsydda lösningar för företagare och har som målsättning att digitalisera sina processer för att ge sina kunder snabba och effektiva resultat. Samtidigt prioriterar de personlig rådgivning och service för att bygga långsiktiga relationer med sina kunder. www.bqredovisning.se är välkända som en av de mest pålitliga redovisningsbyråerna i Sverige. De erbjuder ett brett utbud av tjänster, såsom bokslutstjänster, bemanningstjänster och ekonomisk rådgivning för att stödja företagare att uppnå sina ekonomiska mål.