Ekonomisk trend

Värdepapper

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsnamn på olika slags handlingar som det går att handla med eller omsätta på en marknad, alltså en andelsrätt eller en fordran. Det finns olika typer av värdepapper som till exempel aktier, obligationer, fondandelar, optioner och konvertibla skuldebrev.

Syftet med värdepapper och investeringen i dessa är att man som innehavare kan få en avkastning på de pengarna man investerar. Det finns dock risker med att investera i tillgångar av detta slag, du kan till exempel förlora det kapital som du har investerat. Om du som privatperson vill köpa eller sälja denna typ av tillgång, behöver du kontakta ett värdepappersinstitut som har tillstånd. Nedan kan du läsa om några exempel på värdepapper.

Aktier

Aktier har nog de flesta människor hört talas om och även en av de mest kända formerna av värdepapper. En aktie är helt enkelt en andel i ett aktiebolag, och när du äger en aktie innebär det alltså att du äger en del av företaget. Man har då rätt till en del av företagets vinst.

De flesta aktier köps på en börsmarknad. Det finns flera olika svenska börsmarknader på nätet att välja mellan. Oftast finns det två typer av aktier: A- och B-aktier.

Obligationer

Det finns olika typer av obligationer: premieobligationer, privatobligationer och aktieindexobligationer. Obligationer är skuldebrev som intygar att dess innehavare har lånat ut pengar, till exempel till ett företag eller staten. Obligationer ger avkastning i form av oftast en fast ränta och har oftast en löptid på flera år.

Konvertibla skuldebrev

Konvertibla skuldebrev är ett värdepapper som kan konverteras till en aktie. Innehavaren har alltså rätt att få ut det nominella beloppet, men kan också ge större vinster om aktiernas värde har ökat. Löptiden är fastställd från början och man kan lösa in skuldebrevet vid utgången av löptiden. Innehavaren erhåller en årlig ränteavkastning.