Ekonomisk trend

Fördelarna med att jobba som hyrsjuksköterska

Fördelarna med att jobba som hyrsjuksköterska

Vårdbemanning är inget nytt men trots att det är och har varit ett omdiskuterat ämne är det långt ifrån alla som vet vad det är. Att arbeta som sjuksköterska inom vårdbemanning innebär att arbeta på uppdrag – personen i fråga blir inhyrd där denne behövs för tillfället.
Nedan finns mer att läsa om vilka fördelar som finns med att jobba som så kallad hyrsjuksköterska.

Kort om vårdbemanning

Den som jobbar som hyrsjuksköterska arbetar inom området vårdbemanning, vilket innebär att jobba på uppdrag för ett bemanningsföretag. Bemanningsföretaget listar tillgängliga uppdrag som en sjuksköterska kan ta på sig och det är ett annorlunda sätt att arbeta på, jämfört med att vara fast anställd.

Fördelar med att jobba som hyrsjuksköterska

Det finns flera fördelar med att jobba som hyrsjuksköterska, i stället för att ha en anställning. Eftersom vårdbemanning ofta används när det finns ett akut behov av extra personal är det till exempel inte ovanligt att lönen blir högre.

Andra fördelar är:

  • Det är varierande och flexibelt
  • Det ger nya erfarenheter
  • Det är utvecklande

Som hyrsjuksköterska via ett bemanningsföretag finns möjlighet att själv välja bland tillgängliga uppdrag. Hur uppdragen ser ut varierar – vissa pågår under en längre period medan andra bara är dagar eller till och med timmar långa. Även arbetsplatserna varierar och ofta finns tillgängliga uppdrag runt om i hela landet.

Att arbeta på olika platser och för olika arbetsgivare kan vara väldigt utvecklande. Många bemanningsföretag erbjuder dessutom utbildningar för kompetensutveckling – något som alltid är bra både för stunden och för framtida jobb.

Många av bemanningsföretagen arbetar även tillsammans med olika typer av vårdinrättningar i Norge, vilket gör det möjligt för den som är sugen på att prova på att jobba där. I praktiken fungerar det ungefär likadant men eftersom sjuksköterskelönerna generellt sett är högre i just Norge finns dessutom chans till en ännu högre lön.

Nackdelar

Finns det då några nackdelar med att jobba som hyrsjuksköterska? Ja, det passar förstås inte för alla, eftersom det innebär att personen i fråga inte har någon fast arbetsplats. För vissa kan det upplevas som stressande att arbeta på uppdrag, även om man själv väljer dessa. Att vara flexibel är mer eller mindre ett krav och för vissa kan det vara svårt att få ihop livspusslet när arbetstider och arbetsplatser varierar.