Ekonomisk trend

Låna snabbt och enkelt

Det kan komma helt plötsligt. Den där oförutsedda skadan på bilen eller tvättmaskinen som helt plötsligt slutar fungera. När kostnader som man inte hade räknat med plötsligt dyker upp kan det vara skönt att veta att det finns snabba sätt att låna pengar på, utifall att bufferten inte skulle räcka.…

Brandsäkerhet med rökdetektor

En rökdetektor varnar tidigt vid misstänkt brand eller rökutveckling och är också den vanligaste typen av brandvarnare i våra hem. Statistik har visat att vid närmare 60% av dödsbränder har ingen brandvarnare funnits, en siffra som enkelt skulle kunna minskas om fler installerade rökdetektorer i sina hem. Att sätta in…

Värdepapper

Värdepapper är ett samlingsnamn på olika slags handlingar som det går att handla med eller omsätta på en marknad, alltså en andelsrätt eller en fordran. Det finns olika typer av värdepapper som till exempel aktier, obligationer, fondandelar, optioner och konvertibla skuldebrev. Syftet med värdepapper och investeringen i dessa är att…